PROIECTE DE HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL


Proiecte de hotărâri 2024

Nr. / Dată

Denumire Proiect Inițiator proiect AcțiuniNr. 4798

31.05.2024Proiect de hotărâre privind aprobarea incheierii contului de executie bugetara pe trim. I anul 2024, al bugetului local al comunei Produlesti, judetul Dambovita.

George
GEORGESCU

Primarul comunei

 DOCUMENTENr. 4797

31.05.2024Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru trim. I, anul 2024 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati.

George
GEORGESCU

Primarul comunei

 DOCUMENTENr. 3730

29.04.2024Proiect de hotărâre privind scoaterea din functiune si casarea unor mijloace fixe, aflate in patrimoniul comunei Produlesti, judetul Dambovita.

George
GEORGESCU

Primarul comunei

 DOCUMENTENr. 3726

29.04.2024Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor si taxelor locale si altor taxe asimilate acestora care fac venit la bugetul local al comunei Produlesti, pentru anul fiscal 2025.

George
GEORGESCU

Primarul comunei

 DOCUMENTENr. 2826

28.03.2024Proiect de hotărâre privind stabilirea Functiilor publice, aprobarea Organigramei si a Statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Produlesti, judetul Dambovitam pentru anul 2024.

George
GEORGESCU

Primarul comunei

 DOCUMENTENr. 2824

28.03.2024Proiect de hotărâre privind infiintarea si delegarea gestiunii prin concesiune a Serviciului pentru gestionare a cainilor fara stapan din comuna Produlesti, judetul dambovita.

George
GEORGESCU

Primarul comunei

 DOCUMENTENr. 1916

29.02.2024Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. Produlești nr. 78 din 28.12.2023 privind aprobarea cuantumului taxei de salubrizare pentru utilizatorii noncasnici.

George
GEORGESCU

Primarul comunei

 DOCUMENTENr. 1914

29.02.2024Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. Produlești nr. 77 din 28.12.2023 privind aprobarea Metodologiei de instituire si colectare a taxei de salubrizare de la utilizatorii noncasnici din raza teritoriala a comunei Produlesti.

George
GEORGESCU

Primarul comunei

 DOCUMENTENr. 1849

28.02.2024Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de activitate pe anul 2023 si a Programului de activitate pentru anul 2024, al Bibliotecii comunale Produlesti.

George
GEORGESCU

Primarul comunei

 DOCUMENTENr. 1847

28.02.2024Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor la nivelul comunei Produlesti judetul Dambovita.

George
GEORGESCU

Primarul comunei

 DOCUMENTENr. 1845

28.02.2024Proiect de hotărâre privind analiza de inscriere a datelor in Registrul Agricol pentru semestrul II, anul 2023 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati.

George
GEORGESCU

Primarul comunei

 DOCUMENTENr. 904

31.01.2024Proiect de hotărâre privind insusirea procesului verbal de negociere a pretului de vanzare si aprobarea vanzarii terenului inscris in C.F. nr. 72156 a comunei Produlesti in suprafata de 291 mp, teren atribuit in conformitate cu prevederile Legii 15/2003..

George
GEORGESCU

Primarul comunei

 DOCUMENTENr. 903

31.01.2024Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general, faza DALI, pentru obiectivul de investire "Reabilitare pod peste paraul Suta in comuna Produlesti, judetul Dambovita".

George
GEORGESCU

Primarul comunei

 DOCUMENTENr. 388

15.01.2024Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al consiliului local al comunei Produlești pe anul 2024.

George
GEORGESCU

Primarul comunei

 DOCUMENTENr. 179

09.01.2024Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de actiuni/lucrări de interes local ce vor fi executate de beneficiarii ajutorului de incluziune apti de munca, potrivit Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, pentru anul 2024.

George
GEORGESCU

Primarul comunei

 DOCUMENTE
Proiecte de hotărâri 2023

Nr. / Dată

Denumire Proiect Inițiator proiect AcțiuniNr. 10873

14.12.2023Proiect de hotărâre privind transformarea functiei publice de executie vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior, in functia publica de executie vacanta de inspector, clasa I, grad profesional debutant, post existent in cadrul compartimentului Urbasnism si Amenajarea Teritoriului.

George
GEORGESCU

Primarul comunei

 DOCUMENTENr. 10778

12.12.2023Proiect de hotărâre privind aprobarea reactualizarii Planului Urbanistic General si a Regulamentului Local de Urbasnism (R.L.U.) al comunei Produlesti, judetul Dambovita.

George
GEORGESCU

Primarul comunei

 DOCUMENTE
Proiecte de hotărâri 2022

Nr. crt.

Denumire Proiect Inițiator

11385 /
30.12.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind stabilirea normativelor de cheltuieli pentru anul 2023.
Primar
George Georgescu

11384 /
30.12.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru semestrul I-II, anul 2022 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități.
Primar
George Georgescu

11383 /
30.12.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea planului de actiuni si lucrări de interes local stabilit pentru persoanele apte de munca, beneficiare de ajutor social, pentru anul 2023.
Primar
George Georgescu

11382 /
30.12.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2022, din excedentul anilor precedenți.
Primar
George Georgescu

11380 /
30.12.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al comunei Produlești, județul Dâmbovița.
Primar
George Georgescu

11379 /
30.12.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al consiliului local al comunei Produlești pe anul 2023.
Primar George Georgescu

11378 /
30.12.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind declararea stării de insolvabilitate, scoaterea din evidența fiscală curentă și trecerea în evidența fiscală separată a persoanelor fizice aflate în stare de insolvabilitate.
Primar George Georgescu

11377 /
30.12.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind mandatarea specială a reprezentantului U.A.T. comuna Produlești în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Management Integrat al Deșeurilor în județul Dâmbovița".
Primar George Georgescu

10059 /
30.12.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea structurii rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de pe raza comunei Produlești, județul Dâmbovița, pentru anul școlar 2023 - 2024.
Primar George Georgescu

3047 /
30.03.2022

RAPORT DE SPECIALITATE
la Proiectul de hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023.
Primar George Georgescu

474 /
14.01.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al consiliului local al comunei Produlești pe anul 2022.
Primar George Georgescu
Proiecte de hotărâri 2020

Nr. crt.

Denumire Proiect Inițiator

2027.

Proiect de hotărâre impozite si taxe 2021 pentru dezbaterea publica. Primar George Georgescu