CARIERĂ PRIMĂRIA PRODULEȘTIVEZI TOATE ANGAJĂRILE PRIMĂRIEI PRODULEȘTI DIN ANUL 2023

 Descarcă‍

DEC
13
Raportul final al concursului
 Descarcă‍

Rezultatul la proba scrisă

12
- 12 -

2023
13:00

La concursul de ocupare a funcției publice grad profesional debutant, comp. achizitii publice la Primaria comunei Produlesti din data de 12.12.2023.

 Descarcă‍

Rezultatul selecției dosarelor

06
- 12 -

2023
13:59

La concursul de recrutare a funcției publice de executie vacanta de consilier clasa I, grad profesional debutant, compartimentul achizitii publice.

 Descarcă‍

Înștiințare organizare concurs

25
- 10 -

2023

PRIMĂRIA COMUNEI PRODULEȘTI, judetul DÂMBOVIȚA, publică anuntul privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unor functii publice de executie vacante in baza art. IV din OUG 34/2023 - alin. (2) lit. (b) si art. 618 alin. (3) din Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

Functiile publice scoase la concurs sunt:
👉 Consilier achizitii publice, clasa I, grad debutant, COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE - 196498
👉 Inspector, clasa I, grad superior, COMPARTIMENT URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI - 196499.

 Descarcă‍

RAPORT FINAL
EXAMEN PROMOVARE

28
- 09 -

2023

 Descarcă‍

PROCES-VERBAL

28
- 09 -

2023

Încheiat astăzi, 28.09.2023 orele 1015, a avut loc inceperea probei scrise, etapa II-a concursului pentru promovarea in grad profesional superior celui deținut si anume inspector superior.

 Descarcă‍

PROCES-VERBAL și BAREM

28
- 09 -

2023

Încheiat astăzi, 28.09.2023 orele 1100, cu ocazia afișării baremului detaliat de corectare a subiectelor de concurs, etapa a 2-a - proba scrisă a examenului pentru promovarea funcției publice grad profesional superior celui deținut la situatii de urgenta, din data de 28.09.2023, la sediul Primăriei comunei Produlești.

 Descarcă‍

REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR

14
- 09 -

2023

La concursul de promovare in grad profesional superior celui detinut.

 Descarcă‍

ANUNȚ
EXAMEN PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

24
- 08 -

2023

In conformitate cu prevederile art. 617 alin(2) si al art. 618 alin. (22) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca Primaria comunei Produlesti, judetul Dambovita, organizeaza la sediul institutiei, examen de promovare in grad profesional pentru urmatoarele functii publice de executie:

Denumirea postului:
👉 Inspector, Clasa I, Grad profesional detinut Principal, Compartiment: situatii de urgenta, Grad profesional dupa promovare Superior.

 Descarcă‍

PROCES-VERBAL și BAREM

20
- 04 -

2023

Încheiat astăzi, 20.04.2023 orele 1100, cu ocazia afișării baremului detaliat de corectare a subiectelor de concurs, etapa a 2-a - proba scrisă a concursului pentru promovarea funcției publice grad profesional superior celui deținut la compartimentul registru agricol din data de 20.04.2023, la sediul Primăriei comunei Produlești.

 Descarcă‍

Rezultatul selecției dosarelor

30
- 03 -

2023
15:00

La concursul de promovare în grad profesional superior celui deținut.

 Descarcă‍

ANUNȚ
EXAMEN PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

13
- 03 -

2023

In conformitate cu prevederile art. 617 alin(2) si al art. 618 alin. (22) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca Primaria comunei Produlesti, judetul Dambovita, organizeaza la sediul institutiei, examen de promovare in grad profesional pentru urmatoarele functii publice de executie:

Denumirea postului:
👉 Inspector, Clasa I, Grad profesional detinut Asistent, Compartiment registrul agricol, Grad profesional dupa promovare Principal.

VEZI TOATE ANGAJĂRILE PRIMĂRIEI PRODULEȘTI DIN ANUL 2022

VEZI TOATE ANGAJĂRILE PRIMĂRIEI PRODULEȘTI DIN ANUL 2019

VEZI TOATE ANGAJĂRILE PRIMĂRIEI PRODULEȘTI DIN ANUL 2018

VEZI TOATE ANGAJĂRILE PRIMĂRIEI PRODULEȘTI DIN ANUL 2017

30 Mai 2017

Primăria Comunei Produleşti, judeţul Dâmboviţa, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal- Compartiment registru agricol.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:
~ studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul ştiinţelor agricole;
~ vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice- minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
~ 03 iulie 2017, ora 10.00: proba scrisă;
~ 05 iulie 2017, ora 10.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Relaţii suplimentare se pot obtine la sediul Primăriei Comunei Produleşti, judeţul Dâmboviţa, telefon 0245/243.641.