AUTORITATEA TUTELARĂ

CONTRACT DE ÎNTREȚINERE
* SE FACE LA NOTARIAT - ASISTARE PRIN DISPOZIȚIA PRIMARULUI.
REPREZENTARE MONORI
* SE FACE LA NOTARIAT SAU INSTANȚĂ.